אברון מערכות חשמל מתוחכמות 

רח׳ המעפילים 27 איזור תעשיה מפרץ חיפה

טלפון: 04-8404259
פקס: 04-8404243

info@avron.co.il